1 bdm BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.
15.11.2018
Konkurs historyczny z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości - „Wygrać Polskę”.
07 listopada 2018 roku, w Klubie 1 Batalionu Drogowo - Mostowego w Dęblinie odbył się konkurs historyczny dla młodzieży z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości „Wygrać Polskę”. Uczestniczyło w nim 19 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, gimnazjum oraz I i II klas szkoły średniej, reprezentujących: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 - wszystkie z Dęblina i Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego z Sobieszyna. Konkurs przeprowadzony został w formie pisemnej i polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 3-osobowa Komisja Konkursowa, która po sprawdzeniu wszystkich rozwiązanych przez uczestników testów i podliczeniu punktacji wyłoniła laureatów konkursu. I miejsce wywalczyła Beata WALASEK z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie, II miejsce przyznano Emilii POTOCKIEJ ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie, a zdobywcą III miejsca został Maciej SZLENDAK z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz podziękowania pozostałym uczestnikom konkursu wręczył Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo - Mostowego, mjr Artur GŁUSZEC. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursie historycznym z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.
Bożenna SZKIELA