1 bdm BIP Strona Główna
Tradycje
Niedziela, 20 styczeń 2019 r.

1 BATALION DROGOWO-MOSTOWY, DZIEDZICZY TRADYCJE:
 

-        1 Pułku Drogowo Mostowego

-        Batalionu Mostowego Saperów

-        7 Pułku Pontonowego

-        60 Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych

 

Po 1 Pułku Drogowo-Mostowym batalion otrzymał wyróżniające miano „Dębliński” oraz imię patrona gen. Romualda Traugutta.

 

 

ŚWIĘTO JEDNOSTKI

 

 Święto batalionu obchodzone jest 16 kwietnia  w „Dniu Sapera”.

 

  

SZTANDAR

 

 W dniu 15.04.1996 r. Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadał 1 pułkowi drogowo - mostowemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Dęblina i Puław. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się w dniu 11 maja 1996 roku. Zgodnie z decyzją nr 640/MON z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji sztandar przejął 1 Batalion Drogowo – Mostowy.

 

   

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

 
 Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 314/MON z dnia 13 sierpnia 2010 r. wprowadził oraz zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej 1bdm.

 

                                                          logo